Tournament logo

ITTF New Taipei Para Open 2023
Detailed report for women class 11 in doubles


CHOI Nok Io, 324 → 306

WeightEventRoundPartnerPair rating sumOpponent pair rating sumOpponentsRating beforeChangeRating after
1.00WD22MOK Nui Yan11261721OTA Ayumi + YAMAMOTO Mikiko324-1323
1.00WD22MOK Nui Yan1124LI Lydia Yi-Ya + LI Jing Shiuan323-16307
1.00WD22MOK Nui Yan10921714WONG Ting Ting + WONG Pui Kei307-1306
MOK Nui Yan, 802 → 784

WeightEventRoundPartnerPair rating sumOpponent pair rating sumOpponentsRating beforeChangeRating after
1.00WD22CHOI Nok Io11261721OTA Ayumi + YAMAMOTO Mikiko802-1801
1.00WD22CHOI Nok Io1124LI Lydia Yi-Ya + LI Jing Shiuan801-16785
1.00WD22CHOI Nok Io10921714WONG Ting Ting + WONG Pui Kei785-1784
OTA Ayumi, 791 → 814

WeightEventRoundPartnerPair rating sumOpponent pair rating sumOpponentsRating beforeChangeRating after
1.00WD22YAMAMOTO Mikiko17211126MOK Nui Yan + CHOI Nok Io791+1792
1.00WD22YAMAMOTO Mikiko17231722WONG Ting Ting + WONG Pui Kei792+12804
1.00WD22YAMAMOTO Mikiko1747LI Lydia Yi-Ya + LI Jing Shiuan804+1805
WD22Bonus for Gold medal805+9814
WONG Pui Kei, 748 → 752

WeightEventRoundPartnerPair rating sumOpponent pair rating sumOpponentsRating beforeChangeRating after
1.00WD22WONG Ting Ting1720LI Lydia Yi-Ya + LI Jing Shiuan748+1749
1.00WD22WONG Ting Ting17221723OTA Ayumi + YAMAMOTO Mikiko749-4745
1.00WD22WONG Ting Ting17141092MOK Nui Yan + CHOI Nok Io745+1746
WD22Bonus for Silver medal746+6752
WONG Ting Ting, 972 → 976

WeightEventRoundPartnerPair rating sumOpponent pair rating sumOpponentsRating beforeChangeRating after
1.00WD22WONG Pui Kei1720LI Lydia Yi-Ya + LI Jing Shiuan972+1973
1.00WD22WONG Pui Kei17221723OTA Ayumi + YAMAMOTO Mikiko973-4969
1.00WD22WONG Pui Kei17141092MOK Nui Yan + CHOI Nok Io969+1970
WD22Bonus for Silver medal970+6976
YAMAMOTO Mikiko, 930 → 953

WeightEventRoundPartnerPair rating sumOpponent pair rating sumOpponentsRating beforeChangeRating after
1.00WD22OTA Ayumi17211126MOK Nui Yan + CHOI Nok Io930+1931
1.00WD22OTA Ayumi17231722WONG Ting Ting + WONG Pui Kei931+12943
1.00WD22OTA Ayumi1747LI Lydia Yi-Ya + LI Jing Shiuan943+1944
WD22Bonus for Gold medal944+9953
Generated on 2023-07-31 at 11:54