Tournament logo

World Team Championships 2017
Detailed report for F7


SAFONOVA Victoriya, 1282 → 1291

WeightEventRoundScoreOpponent's ratingOpponentRating beforeChangeRating after
1.5TF6-74,6,30YERUBAYEVA Zhuldyz1282+11283
1.5TF6-7-8,8,6,91261KHODZYNSKAYA Antonina1283+81291
SHISHKINA (OVSYANNIKOVA) Ulija, 1307 → 1316

WeightEventRoundScoreOpponent's ratingOpponentRating beforeChangeRating after
1.5TF6-73,4,41059CONSTANTIN Gabriela1307+11308
1.5TF6-78,4,-10,61316LYTOVCHENKO Maryna1308+81316
Generated on 2017-07-03 at 23:22